Oefentherapie Mensendieck / Nieuwkoop
BEWUST BEWEGEN

Bukken, tillen, lopen, zitten… we doen het allemaal. Dagelijkse activiteiten waar we nooit bij stil staan. Oefentherapie Mensendieck maakt u bewust van die dagelijkse handelingen en is gericht op het verbeteren van gewoonten.

Samen met jou kijken we naar je leefstijl, je lichaamshouding en manier van bewegen in dagelijkse activiteiten.  En zodra je weet waar de pijn vandaan komt en hoe je houding en manier van bewegen je klacht beïnvloedt, kan je samen een oplossing bedenken.

Dus heeft u pijnklachten, spanningsklachten, hyperventilatie of slaapproblemen of vragen over uw houding, neem dan gerust contact op!

Welkom op de site van de praktijk voor Oefentherapie Mensendieck Nieuwkoop van Astrid de Jong.
Op deze website vindt u informatie over Oefentherapie Mensendieck en de praktijk.
U kunt ook contact opnemen voor het maken van een afspraak voor onderzoek, behandeling en advies.

Wat is oefentherapie Mensendieck?

De Mensendieck methode is rond 1900 ontwikkeld door mevrouw Bess Mensendieck en was voornamelijk een preventieve methode.

Oefentherapie Mensendieck is sinds 1974 een erkende paramedische behandelmethode waarbij wordt gekeken naar de relatie tussen de klachten en houdings- en bewegingsgewoonten. Het heeft als doel de cliënt bewust te maken van de eigen lichaamshouding en manier van bewegen en het aanleren van een beter houdings- en bewegingspatroon, waardoor de klachten verminderen, verdwijnen en/of voorkomen kunnen worden. Dit wordt bereikt door het laten uitvoeren van oefeningen die zijn ontleend aan bewegingen uit het dagelijks leven, waarbij gebruik wordt gemaakt van spiegels. De kerngedachte hierachter is: zelf doen, zelf zien, zelf voelen, zelf oordelen, zodat u het geleerde tijdens uw dagelijkse activiteiten kunt toepassen.

De werkwijze

Tijdens de eerste afspraak wordt een anamnese afgenomen waarbij vragen worden gesteld over het ontstaan en verloop van uw klachten. Daarna kijkt de oefentherapeut samen met u naar uw lichaamshouding en manier van bewegen. Tevens wordt gekeken naar de samenhang tussen klacht, lichaamshouding en  bewegingsgedrag tijdens het dagelijks leven.

Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek wordt een behandelplan opgesteld waarbij uw hulpvraag centraal staat. Vervolgens wordt gestart met de behandeling waarbij u oefeningen leert die aan uw conditie zijn aangepast. Tevens krijgt u adviezen voor het corrigeren van uw dagelijkse houdings- en bewegingspatronen gericht op uw activiteiten, zoals werk, hobby en sport. De therapie is dus altijd maatwerk en u “op het lijf geschreven”. Hierbij wordt niet uitsluitend gekeken naar de klacht maar naar het lichaam in zijn totaliteit. Gedurende de behandeling wordt regelmatig geëvalueerd of de oefeningen en correcties het juiste effect hebben.

Als het nodig is kunt u ook aan huis behandeld worden.

Voor wie

Een oefentherapeut Mensendieck behandelt mensen met klachten, maar ook mensen zonder klachten kunnen behandeld worden, dus preventief. Klachten die behandeld kunnen worden zijn:

 • Afwijkingen in houding en beweging
 • Pijnklachten van rug, nek, schouders, bekken, heup, knie en voetklachten. Hoofdpijn.
 • Slaapproblemen en slapeloosheid
 • Chronische pijnklachten zoals fibromyalgie, whiplash, rugklachten
 • Reumatische aandoeningen zoals reumatoïde artritis, Bechterew en fibromyalgie
 • Orthopedische klachten zoals scoliose, artrose,  Scheuermann, status na wervelfrakturen en osteoporose
 • Neurologische aandoeningen zoals hernia, ischias, dicusproblemen met uitstraling en Parkinson
 • Spanningsklachten zoals spierspanningshoofdpijn en hyperventilatie

Preventief kunnen mensen behandeld worden die hun houding niet goed vinden, of een risicoberoep hebben, zoals mensen die werkzaam zijn in de zorg, mensen die veel met de computer werken of mensen die langdurig in dezelfde houding werken. Ook pubers en zwangere vrouwen die te maken krijgen met veranderingen in hun lichaam behoren tot deze groep.

Oefentherapie Mensendieck leent zich, door het individuele karakter, uitstekend voor het begeleiden van de ouder wordende mens bij het gezond en verantwoord blijven bewegen tijdens de activiteiten van het dagelijks leven en zo lang mogelijk optimaal te functioneren.

 

Slaapproblemen en slapeloosheid

Iedereen slaapt wel eens slecht, dit heeft niet direct gevolgen voor je gezondheid. Maar als je langere tijd slecht slaapt neemt de vermoeidheid toe en ervaar je steeds meer beperkingen in je functioneren.

Een effectieve manier om slapeloosheid aan te pakken is de SlaapSlim-methode. Deze methode richt zich op het doorbreken van de vicieuze cirkel met praktische tips gecombineerd met oefeningen. Je krijgt weer grip op je slaap en voelt je energieker.

Wil je meer inzicht in je eigen slaappatroon, meer weten over de oorzaken van slapeloosheid en weer grip op je slaap krijgen? Neem dan contact met mij op.

Ik ben aangesloten bij het netwerk SlaapSlim

www.slaapslim.nu

 

Even voorstellen

Ik ben Astrid de Jong, in 2001 afgestudeerd als oefentherapeut Mensendieck.

Sinds 2001 ben ik werkzaam in mijn praktijk in Gorinchem. En sinds januari 2021 heb ik de praktijk in Nieuwkoop van Wendy Stunnenberg overgenomen in Nieuwkoop in gezondheidscentrum: De Vijver. Hier werken we met veel disciplines onder één dak.

Ik doe dit werk nog steeds met veel plezier en vind het een uitdaging om mensen bewust te maken van hun houding en bewegingsgewoonten en samen naar oplossingen te zoeken om hun klachten aan te pakken.

 

Ik sta geregistreerd in het kwaliteitsregister voor Paramedici. Met deze registratie is zichtbaar dat ik voldoe aan de opleidingseisen en aan de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen.

Hiervoor volg ik bij- en nascholingen, cursussen, (wetenschappelijke) lezingen en neem ik deel aan een intercollegiale overleggroep.

www.kwaliteitsregisterparamedici.nl

Ik ben aangesloten bij de VvOCM, dit is de landelijke beroepsvereniging voor oefentherapeuten Cesar en Mensendieck. www.vvocm.nl

Ik ben gespecialiseerd in de behandeling van van mensen met chronische pijn en hiervoor aangesloten bij het landelijk Netwerk Chronische Pijn.

Hierbij werken alle oefentherapeuten volgens een eenduidige behandelwijze, vastgelegd in het Chronisch Pijn Protocol. Zodat u kunt rekenen op een zorg die voor u op maat gesneden is. En die zich richt op het werken naar een betere kwaliteit van leven en bewegen.

De behandeling werkt aan vermindering van de pijnklachten en laat zien hoe u zelf op een andere manier met uw pijnklachten kunt omgaan en zo weer grip krijgt op uw leven.

Bij de behandeling wordt samengewerkt met verwijzers zoals revalidatieartsen, reumatologen, revalidatiecentra en pijnpoli’s.

Meer informatie: www.netwerkchronischepijn.nl

Verwijzing

Uw huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts kan u verwijzen naar een oefentherapeut. Dan is een verwijsbrief nodig.

U kunt ook rechtstreeks bij de oefentherapeut terecht en dan is geen verwijsbrief nodig.

Wel de eerste keer uw verzekeringspas en identiteitbewijs meenemen.

Directe Toegankelijkheid Oefentherapie ( DTO)

Mensen met klachten die samenhangen met houding en beweging weten zelf vaak heel goed wat ze nodig hebben en wanneer oefentherapie de aangewezen behandeling is.

DTO geeft mensen de vrijheid om zelf, zonder tussenkomst van de huisarts, een oefentherapeut in te schakelen.

Na aanmelding vindt dan eerst een screening plaats, waarbij gekeken wordt of u bij oefentherapie op het juiste adres bent.

Als dit het geval is kan de behandeling direct gestart worden. Zoniet dan krijgt u het advies naar de huisarts te gaan.

Vergoeding en tarieven

De praktijk heeft contracten met de zorgverzekeraars.

De kosten voor oefentherapie wordt voor kinderen tot 18 jaar vergoed uit de basisverzekering, voor volwassenen uit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen verschilt per zorgverzekeraar en per polis.

Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

De behandeling Oefentherapie vanuit de aanvullende verzekering heeft geen invloed op het verplicht eigen risico.

De behandelingen worden rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. 

Wanneer u niet aanvullend verzekerd bent of het budget voor het geldende jaar overschreden hebt gelden de volgende tarieven:

 • Behandeling oefentherapie
€ 35,00
 • Screening 10min.
€ 12,50
 • Screening, intake en onderzoek
€ 39,50
 • Intake en onderzoek na verwijzing
€ 39,50
 • Behandeling aan huis
€ 45
 • Oefentherapeutisch onderzoek en verslag
€ 50
 • Verzuimtarief
€ 29,50

Klachtenregeling

Mocht u een klacht hebben, probeer deze dan eerst te bespreken met uw therapeut. Komt u er samen niet uit dan kunt u uw klacht indienen via het klachtenformulier op www.klachtenloket.nl

AVG/Persoonsgegevens

Er wordt veel waarde gehecht aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Deze worden uitsluitend gebruikt voor administratie, declaratie en verslaglegging.
Zie het privacyreglement


 

Contact

Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck Nieuwkoop

Astrid de Jong

Gezondheidscentrum de Vijver
Vijverhof 3
2421VX Nieuwkoop

T:  06 - 19096329

E: oefentherapienieuwkoop@ziggo.nl